top of page

Alva -Sámi olmmošvuoigatvuođaid searvi rs

Alva - sámi olmmošvuoigatvuođaid searvi rs ovddida sápmelaččaid iešmearridanvuoigatvuođa. 

Searvvi dárkkuhus lea dorvvastit sápmelaččaid rievtti seailluhit, ollašuhttit ja ovddedit iežas kultuvrra sihke doarjut ja ovddedit sápmelaččaid kultuvrralaš, gielalaš, sosiálalaš, vuoigatvuođalaš ja oppalaš ekonomalaš figgamušaid ja dahkat ovttasbarggu rastá riikkarájáid.

Dán lassin searvvi dárkkuhus lea ovddedit ja ealáskahttit sámegiela, sámi kultuvrra ja sápmelaččaid árbedieđu. 

Justa dál Alva-searvi doarju lobihis sámi guolásteaddjiid gearretrievttis guovvamánus 2019. Loga gearretášši duogáža birra.

Rek.nr 222.131
Y: 2965870-3

Nammagrafiikka jorba crop.jpg
bottom of page